Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens

Dato:
31. mai 2021 12.00 - 15.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Ansatte i helse- og omsorgstjenesten, samt gårdbrukere som ønsker å tilby velferdstjenester på gård og Inn på tunet-tilbydere
Inn på tunet-gården kan gi et godt tilbud til personer med demens. Foto: Martin Lundsvoll.
Inn på tunet-gården kan gi et godt tilbud til personer med demens. Foto: Martin Lundsvoll.

Mange personer med demens mangler et tilbud som tilbyr et godt sosialt miljø med allsidige og nyttige aktiviteter i naturlige og tilrettelagte omgivelser. Meld deg på vårt digitale seminar 31. mai og lær om hvordan Inn på tunet-gården kan benyttes i demensomsorgen. 

Publisert 06.05.2021

Digitalt seminar om demensomsorg på Inn på tunet-gården

Vi sender direkte fra seminaret som starter kl 12.00 her:

 

Fra 2020 ble det en plikt for kommunene å tilby et dagaktivitetstilbud til personer med demens. Mange personer med demens mangler tilbud som kan by på et godt sosialt miljø, allsidige og nyttige aktiviteter i naturlige og tilrettelagte omgivelser. Inn på tunet er et eksempel på et kvalitetssikret velferdstilbud som kan skape et godt og verdig liv for personer med demens.

Meld deg på digitalt seminar i dag!

Statsforvalteren i Nordland inviterer til et digitalt seminar om Inn på tunet som et dagaktivitetstilbud til personer med demens. Seminaret arrangeres som en del av den tverrfaglige prosjektsatsingen Inn på tunet - med kjøperne i fokus. Meld deg på ved bruk av skjeamet under. Påmeldingsfrist er 21. mai. I god tid før seminaret vil du motta på e-post en lenke til det digitale møtet. Deltakelsen på seminaret er gratis.

Program

På seminaret vil vi vise gode eksempler på hvordan Inn på tunet-gården er en god arena for aktivitet for personer med demens. Foredragsholdere er:

  • Aldring og helse vil informere om dagaktivitetstilbud til personer med demens.
  • Forskningsprosjektet Demensomsorg på gård vil presentere resultater fra forskningsprosjektet. 
  • Inn på tunet-tilbyder som forteller om sitt dagaktivitetstilbud til personer med demens.
  • Statsforvalteren i Nordland.

Fullstendig program er vedlagt. Merk at endringer kan forekomme.

Demensplan 2025 - Videreføre arbeidet med aktivitetstiltak for hjemmeboende personer med demens 

Tilbakemeldingene fra Demensplan 2020 er at personer med demens mangler aktivitet i hverdagen. Demensplan 2025 vil derfor videreføre arbeidet med aktivitetstiltak. "Det er viktig å jobbe for at tilbudene får et innhold som oppleves som både meningsfullt og attraktivt. Det er videre viktig at tilbudene fungerer som avlastning for pårørende. " (Helse- og omsorgsdepartementet, Demensplan 2025 s. 5) Planen viser til dagaktivitetstilbud på gård. 

Meningsfulle aktiviteter på Inn på tunet-gården

Gården gir gode muligheter for meningsfulle aktiviteter i landlige
omgivelser. Jord-, skog- eller hagebruk og/eller stell av dyr kan tilrettelegges for personer med demens. Det kan oppleves meningsfullt å delta i disse aktivitetene, og de kan gi deltakeren følelse av å være til nytte. Samtidig vil aktiviteter som krever samarbeid, være med på å forsterke fellesskapet med andre på Inn på tunet-tilbudet.

Dato:
31. mai 2021 12.00 - 15.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Ansatte i helse- og omsorgstjenesten, samt gårdbrukere som ønsker å tilby velferdstjenester på gård og Inn på tunet-tilbydere