Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

LIS1 - Offentlig helsearbeid

Legg til i egen kalender
Dato:
20. april 2021 11.00 - 21. april 2021 17.00
Sted:
Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Leger i spesialisering i kommunene

Fylkesmannen arrangerer kurs i offentlig helsearbeid for leger i spesialisering (LIS1)

Publisert 15.12.2020

LIS1 inviteres via e-post. Fylkesmannen reserverer kurslokale og overnatting for de som kommer tilreisende.

Legg til i egen kalender
Dato:
20. april 2021 11.00 - 21. april 2021 17.00
Sted:
Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Leger i spesialisering i kommunene

Kontaktpersoner