Statsforvalteren har gjennomført dialogmøte med Alstahaug kommune

Konstituert rådmann i Alstahaug kommune, Connie Helene Pettersen, leder dialogmøte med Statsforvalteren i Nordland
Konstituert rådmann i Alstahaug kommune, Connie Helene Pettersen, ledet dialogmøtet med Statsforvalteren. Foto: Regie Sjø / Statsforvalteren i Nordland.

Tirsdag 7. november ble dialogmøte med Alstahaug kommune gjennomført. Grunnlaget for møtet var Alstahaugs kommunebilde.

Publisert 08.11.2023 av Øystein Wasmuth

Vi skal i løpet av fire år gjennomføre dialogmøter med alle 41 kommunene i Nordland. På møtene deltar kommunens øverste administrative og politiske ledelse, Statsforvalterens embetsledelse, samt ledere og representanter fra de ulike fagavdelingene.

Du kan lese mer om kommunedialog og kommunebilde her.

Regionsenter

Alstahaug kommune inngår per dags dato i 33 IKS, er vertskommune for 14 av disse, og er en stor ressurs for de omliggende kommunene. Ordfører i Alstahaug, Peder Talseth, innledet møtet med å understreke deres posisjon i regionen:

–Når naboene har det godt, så har vi det også godt her i Alstahaug.

Talseth trakk også frem at kommunen må ha blikket rettet mot handlingsrommet i møte med fremtidens utfordringer og muligheter.

Statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen, gikk igjennom Statsforvalterens rolle og de nasjonale politiske føringene embetet er underlagt. Han redegjorde så for det midlertidige kommunebildet som dialogmøtet bygget på, og nevnte noen av utfordringene nordlandskommunene, og kommuner ellers i landet, står ovenfor; vi er i en tid preget av høy rente og prisstigning, og økningen av andelen eldre over 80 år er anslått som stor frem mot 2040.

Utfordringer og behov

Møteleder for dialogmøtet var konstituert kommunedirektør i Alstahaug kommune, Connie Helene Pettersen. Hun var klar på at kommunen ser utfordringer, også som følger av interkommunalt samarbeid og rollen som regionsenter. Kommunedirektøren understreket at kommunen setter pris på dialogen med Statsforvalteren.

–Vi synes det er spennende å bli sett i kortene, og glade for at Statsforvalteren stiller mannsterke opp på møtet.

Pettersen trakk frem gjennomgående utfordringer i kommunen, som er langt fra er unike for Alstahaug. I rollen som regionsenter følger ekstra behov innen rekruttering av arbeidskraft, og kommunen opplever det som utfordrende å beholde og bygge opp tilstrekkelig kompetanse i bemanningen.

Hun understreket også viktigheten med å se på de store linjene innen interkommunalt samarbeid.

Kommunebildet ferdigstilles

Med bakgrunn i dialogmøtet skal kommunebildet for Alstahaug justeres. Et endelig kommunebilde blir så ferdigstilt av Statsforvalteren og vil i nær fremtid bli oversendt kommunen og publisert her på Statsforvalterens nettsider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.