Disse kommunene får besøk av Statsforvalteren i 2024

Kart over Nordland hvor kommuner hvor det skal avholdes kommunedialog i 2024 er markert med orange. Kommunevåpen til 11 kommuner er også tatt med.

Statsforvalteren starter årets dialogmøter med kommunene i Nordland i februar. I år står elleve kommuner for tur.

Publisert 01.02.2024 av Øystein Wasmuth

Første ut er Meløy kommune, her blir møtet arrangert 20. februar. Deretter følger dialogmøter med Beiarn, Bindal, Fauske, Grane, Leirfjord, Lødingen, Nesna, Sørfold, Træna og Vega. I samtlige kommuner med unntak av Træna avholdes dialogmøtene fysisk. For Træna vil dialogmøtet skje virtuelt via Teams.

Du finner liste med dato for møtene mot slutten av artikkelen.

Prioritert dialog

For å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser skal Statsforvalteren prioritere dialog med kommunene.

–Statsforvalteren i Nordland har et mål om å gjennomføre kommunedialogmøter med alle 41 kommunene i fylket i løpet av den fireårige valgperioden vi er inne i (2023 – 2027). De elleve kommunene som er invitert til en slik utviklingsorientert samtale i 2024, står alle foran ulike utviklingsløp. Disse spenner fra oppfylling av lovkrav, interkommunalt samarbeid og oppdatering av kommunale planer, sier Merete Troli, direktør for kommunal- og beredskapsavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland.

Kommunebildet som grunnlag

Kjerneelementet i disse møtene er "kommunebildet", et øyeblikksbilde av hver kommunes situasjon, som fokuserer på risiko- og sårbarhetsfaktorer. Dette hjelper Statsforvalteren å skreddersy strategier og tiltak for å best støtte kommunene og deres innbyggere.

Viktigheten av pålitelig data

Informasjonen i kommunebildene baserer seg på KOSTRA-tall fra Statistisk Sentralbyrå. KOSTRA, kommune-stat-rapportering, er en plattform der kommuner og fylkeskommuner rapporterer data fra ulike tjenesteområder. Disse dataene blir blant annet benyttet av Statsforvalterens tverrfaglige redaksjonsgruppe for å utarbeide kommunebildet og legge grunnlag for dialog og oppfølging av kommunene.

For at Statsforvalteren skal kunne gjøre en nøyaktig vurdering av kommunenes status, muligheter og utfordringer, er det viktig med pålitelig og korrekt rapportering fra kommunenes side.

Kommunebildet justeres etter gjennomført kommunedialog og publiseres her.

Tid og sted for møtene i 2024

Listen under inneholder kommunenavn og dato for dialogmøte, med forbehold om endringer.

Kommune: Dato:
Meløy 20. februar
Træna 12. mars
Lødingen 16. april
Vega 28. mai
Grane 18. juni
Bindal 20. august
Beiarn 27. august
Sørfold 17. september
Nesna 24. september
Fauske 22. oktober
Leirfjord 29. oktober

Tidligere dialogmøter

I 2023 ble det avholdt dialogmøter med ti kommuner i Nordland; Andøy, Alstahaug, Brønnøy, Evenes, og kommunene i Lofotrådet; Flakstad, Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy, og Vågan.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Trafikklysmodell

I kommunebildene benyttes en «trafikklysmodell» for å illustrere tilstanden i kommunen. Her visualiseres tilstanden i de ulike fagområdene med rødt (dårlig), gult (middels) og grønt (god). KOSTRA-tall samt informasjon fra dialogmøtet med kommunen danner grunnlaget for Statsforvalterens vurdering.