Dialogmøte med Hemnes kommune

Fotografi av kommunestyresalen på rådhuset i Korgen. Møtedeltakere kommunedialogen med statsforvalteren 16. november 2023
Det var godt oppmøte fra Hemnes kommune under kommunedialogen med Statsforvalteren torsdag 17. november. Møtet ble avholdt i kommunestyresalen på Rådhuset i Korgen. Foto: Lars Tore Hatten / Hemnes kommune.

I årets fjerde dialogmøtet sto Hemnes kommune for tur. Møtet gikk av stabelen torsdag 16. november i kommunestyresalen på rådhuset i Korgen.

Publisert 17.11.2023 av Øystein Wasmuth

Fra Hemnes kommune møtte 20 deltakere fra kommunes administrasjon, formannskap og kommunestyre, med ordfører Paul Asphaug og kommunedirektør Amund Eriksen i spissen.

Fra Statsforvalteren deltok blant annet embetsledelsen, avdelingsdirektører og rådgivere fra ulike seksjoner.

Det er kommunebildet som danne grunnlaget for dialogmøtene med kommunene. Dette er Statsforvalterens øyeblikksbilde av situasjonen i kommunen, hvor kommunen vurderes på 15 utvalgte fagområder basert på tall og informasjon fra blant annet KOSTRA og SSB.

Delegasjonen fra Hemnes bekreftet at kommunebildet var gjenkjennbart, og kommunedirektør, Amund Eriksen, uttalte at det vil bli nyttig i kommunens videre planarbeid:

–I forhold til en planstrategi er dette svært nyttig. Det er mange tema, det er offentlige kilder, og vi kan stole på det grunnlaget som ligger her. Så må vi naturlig nok utdype de ulike områdene.

Støttespiller

Statsforvalterens ambisjon er å være en aktiv støttespiller for lokal utvikling, og medvirke til gode, lokalt tilpassede løsninger. Gjennom kommunedialogen skal både lokale forhold og viktige regionale og nasjonale interesser ivaretas.

Hemnes kommune ligger «midt i smørøyet» i en region som i de neste årene kan stå ovenfor betydelig vekst. Samtidig møter kommunen utfordringer med å rekruttere arbeidskraft til organisasjonen, og å holde folk boende i kommunen.

I møtet ble det tegnet et positivt fremtidsbilde av Hemnes, hvor det satses offensivt for å ta del i veksten i regionen. Kommunen har blant annet jobbet stategisk med rekruttering og gjort en stor innsats for at unge skal etablere seg og bli værende i kommunen.

Kommunebilde ferdigstilles

Med bakgrunn i dialogmøtet skal kommunebildet for Hemnes justeres. Et endelig kommunebilde blir så ferdigstilt av Statsforvalteren og vil i nær fremtid bli oversendt kommunen og publisert her på Statsforvalterens nettsider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

15 fagområder

Kommunen vurderes på de følgende fagområdene:

Barnehage, barnevern, boligsosialt arbeid, folkehelse, grunnskole, integrering og bosetting, kommunal planlegging, kommunal økonomi, kommunehelsetjenesten, landbruk, miljø og klima, omsorgstjenestene, reindrift, samfunnssikkerhet og beredskap, og sosialtjenesten.