Starter unikt utviklingsprosjekt i Moskenes

Det bor i underkant av 1000 personer i lofotkommunen Moskenes. Nå starter et nytt prosjekt med mål om å få kommuneøkonomien under kontroll.
Det bor i underkant av 1000 personer i lofotkommunen Moskenes. Nå starter et nytt prosjekt med mål om å få kommuneøkonomien under kontroll. Foto: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash.

Moskenes kommune har bedt Statsforvalteren i Nordland om bistand til et omfattende utviklings- og endringsprosjekt. Målet er å skape en sunn og bærekraftig økonomi til beste for innbyggerne i kommunen.

Publisert 13.06.2022

Moskenes har gjennom mange år vært i en svært anstrengende økonomisk situasjon. Kommunen har hatt et stort økonomisk merforbruk og vært innmeldt i ROBEK siden 2012.

Dette har gitt Moskenes store utfordringer i å levere tjenester av tilstrekkelig kvalitet til kommunens innbyggere.

For å bedre situasjonen ble det under et ekstraordinært kommunestyremøte i mai vedtatt å sette i gang et stort utviklings- og endringsprosjekt i samarbeid med Statsforvalteren i Nordland.

Forrige uke var styringsgruppen i prosjektet samlet for første gang. Der ble bakgrunnen for prosjektet presentert.

I tillegg fikk medlemmene i gruppen presentert seg for hverandre og avklart rollene.

Kommunedirektør Steinar Sæterdal i Moskenes er svært positiv til Statsforvalters engasjement.

- Vi ser frem til et målrettet arbeid for å utvikle et bærekraftig Moskenes i tråd med de mål kommunestyret i Moskenes har satt. Det vil utvilsomt bli spennende og lærerikt, og gi nye muligheter for de som vil være med, sier Sæterdal.

Omfattende utfordringer

Det er i dag i underkant av 1000 innbyggere i Moskenes.

Målet med utviklingsprosjektet er å få kommuneøkonomien under kontroll, slik at Moskenes kan levere tjenester som innbyggerne har krav på innenfor rammen av god forvaltningsskikk.

Videre skal kommunen ha en god praksis og en sunn og bærekraftig økonomi.

- Ubalansen mellom inntekter og utgifter er antakelig et symptom på at innbyggerne i kommunen ikke mottar riktige tjenester på riktig nivå, sier seksjonsleder Nils Are Johnsplass ved kommunal- og beredskapsavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland. 

- Vi har indikasjoner på at dette gjelder mange områder. For eksempel miljø, helse og omsorg, byggesak, skole med flere.

Han omtaler utfordringsbildet som omfattende og komplekst.

- Arbeidet for å skape endringer må derfor gjøres med høy kvalitet og det må starte raskt, forklarer Johnsplass.

Kompetanse og finansiering

Statsforvalteren skal bidra med kompetanse og noen ressurser innenfor ulike fagområder.

- I tillegg vil vi bistå med finansering ved hjelp av skjønnsmidler fra Kommunal- og distriksdepartementet (KDD), sier Johnsplass.

Prosjektet har som mål å få samsvar mellom kommunens inntekter og tilstrekkelig gode tjenester til befolkningen. Tjenestene skal være faglig forsvarlige og innenfor aktuelle lover og regler.

Lærer av Karasjok-prosjektet

- Har det vært gjort noe lignende i andre norske kommuner, og hva kan vi eventuelt lære av disse?

- Situasjonen i norske kommuner er både lik og ulik på samme tid. Vi har særskilt sett på prosjektet Statsforvalteren i Troms og Finnmark har i Karasjok. Prosjektet «Fremtidens Karasjok» er noe vi lærer av, selv om situasjonen i Karasjok er litt annerledes enn i Moskenes. Så svaret er både ja og nei.

Involvering

Mange i Moskenes-samfunnet blir involvert i arbeidet. Først og fremst alle ansatte i kommunen, kommunestyret, formannskapet og administrativ ledelse. 

I tillegg vil fagforeninger og vernetjenesten involveres. Ut over dette vil Statsforvalteren i Nordland delta sammen med andre aktører utenfor kommunen.

Det planlegges også å arrangere et folkemøte i Moskenes til høsten.

Forprosjektet er nå i gang og går fram til sommeren 2023. Selve prosjektperioden er 2023 til 2025. Etter det skal erfaringene fra prosjektet tas inn i ordinær drift.

Styringsgruppen

Formannskapet i Moskenes:

 • Lillian Rasmussen, leder for styringsgruppen
 • Bjørn Jensen
 • Marlen Sæthre
 • Hanna Sverdrup
 • Eirik Johnsen

Fagforeningsrepresentanter:

 • Julie Wiik Raknes, Sykepleierforbundet
 • Ganga Larsen, Delta

Hovedverneombud:

 • Anita Tilrum

*Ekstern kommunedirektør:

 • Adelheid Kristiansen, Meløy

Statsforvalteren i Nordland:

 • Linda Storjord

Prosjektleder

 • Steinar Sæterdal, kommunedirektør i Moskenes kommune

Prosjektkoordinator

 • Utpekes senere

* Den eksterne kommunedirektøren skal bidra i styringsgruppen med perspektiver og erfaringer fra sin kommune.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner