Søknad om tillatelse til mottak, sortering og mellomlagring av avfall - Østbø AS - Vestvågøy

Høringsfrist:
15. september 2021

Østbø AS planlegger å etablere et mottaksanlegg for avfall på Storeidøya industriområde i Leknes i Vestvågøy kommune.

Publisert 05.08.2021

Om søknaden

Østbø AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til å ta imot, sortere og mellomlagre næringsavfall, EE-avfall, farlig avfall, spillolje, jern og metaller på avfallsanlegget de planlegger å etablere på Storeidøya. De har også søkt om tillatelse til å kverne næringsavfall i en hall som de på sikt vil etablere på området.

Avfallet skal transporteres til og fra anlegget med lastebil og båt. Forurensning fra virksomheten vil hovedsakelig være eksos og støy fra transport og maskiner. 

Høring

Søknaden kan leses under "dokumenter" på denne siden. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland på tlf. 75 54 58 13. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 15. september 2021.