Høring av ny, preparert skiløype i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Høringsfrist:
1. juli 2021
Eksiseterende preparert skiløype i Gåsvatnan landskapsvernområde. ©IL Stormfjell
Eksiseterende preparert skiløype i Gåsvatnan landskapsvernområde. ©IL Stormfjell

Beiarn kommune ønsker å preparere skiløype fra Beiarfjellet til Tollådalen. Ei slik skiløype vil gå gjennom Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Forskrifta for nasjonalparken må da endres.
Statsforvalteren legger nå ut forslag på høring til endring av verneforskifta for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for å gjøre det mulig å preparere ei slik skiløype.

Publisert 04.05.2021

Det er to alternative løypeforslag som nå legges ut på høring. Vi ber om innspill på begge alternativ. Forslaget er vist på kartet under. Dette kartet viser også eksisterende preparerte løyper i området.

Vi ber spesielt om innspill på 

  • konsekvenser for friluftsliv
  • konsekvenser for plante- og dyreliv
  • konsekvenser for reindrifta.

Ut over dette er det fritt fram og kommentere andre forhold ved den foreslåtte, preparerte skiløypa.

Innspill sendes til Statsforvalteren i Nordland som epost eller som vanlig brev

Postadresse:
Statsforvalteren i Nordland
PB 1405
8002 Bodø

Epostadresse
sfnopost@statsforvalteren.no 

Statsforvalteren i Nordland