Høring av søknad om endret utslippstillatelse - TINE SA avd. Sandnessjøen

Høringsfrist:
25. juni 2021

TINE SA avd. Sandnessjøen har søkt Statsforvalteren om endringer i tillatelsen etter forurensningsloven. 

Publisert 21.05.2021

Om søknaden

TINE SA avd. Sandnessjøen har søkt om økte produksjonsrammer for smør og tørrmelk. Produksjonsøkningen innebærer at de må produsere på lørdager. Den økte produksjonsrammen vil gi utslipp av mer prosessavløpsvann og utslippet av organisk materiale vil øke med omtrent 12 %. Prosessavløpet fra bedriften er koblet til offentlig avløpsnett med utslippspunkt i Alstenfjorden.

Høring

Søknaden kan leses under "dokumenter" på denne siden. Ytterligere opplysninger kan fås ved å ta kontakt med Statsforvalteren i Nordland på tlf. 75 54 78 13. Eventuelle merknader til søknaden sendes til sfnopost(@)statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 25. juni 2021.

 

Høringsfrist:
25. juni 2021