Nytt digitalt skjema for somatisk helsehjelp

Nå kan helsepersonell sende skjemaet «Vedtak om somatisk helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp» elektronisk.

Publisert 07.11.2022

Etter mange år med arbeid er nytt elektronisk skjema for helsepersonell nå lansert. Skjemaet «Vedtak om somatisk helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp» kan brukes:

  • av helsepersonell i helsetjenesten i kommunene
  • av helseforetak
  • hos fastleger
  • hos tannleger

For å benytte skjemaet må du være helsepersonell og bruke ID-porten for å logge deg inn. Skjemaet kan ikke sendes inn før det er fullstendig utfylt.

Det er Statsforvalteren som mottar disse skjemaene i dag. Det har vært en utfordring at skjemaene har manglet obligatorisk innhold, som igjen har ført til lengre saksbehandlingstid.

Vedtaksskjemaet kommer i dag enten som vedlegg i "Melding til Statsforvalteren-skjemaet" eller i papirutgave som skannes inn.

Arbeidet med det nye elektroniske skjemaet har vært et samarbeid mellom Statsforvalterens fellestjenester (STAF) og Yngve Osbak hos Statsforvalteren i Nordland.

Underveis har skjemaet blitt «vasket» av flere for å få tekst, hjelpetekst og innhold brukervennlig.

Marthe Petra V. Størkersen (Digipro-Helse AS), Anette Skogstad (Bodø kommune), samt flere av de andre statsforvalterne har jobbet med Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.