Psykisk utviklingshemming

Bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.02.2013

Det har kommet et nytt rundskriv til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.

Rundskriv IS-10/2015 erstatter rundskriv IS-10/2004.

Du finner rundskrivet i lenken på denne siden og hos Helsedirektoratet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.10.2019

Ny mal for vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Helsedirektoratet har utarbeidet ny mal for kommunens vedtak etter reglene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Det er også utarbeidet en ny mal for søknad om dispensasjon fra utdanningskravet.


Kontaktpersoner

Les dette før du sender informasjon

E-post:

For å sikre at din henvendelse blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler skal e-post sendes til vårt postmottak: sfnopost@statsforvalteren.no 

Sikker melding:

Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) i e-post. "Sikker melding" kan benyttes til sikker sending av meldinger og dokumentasjon:

Brevpost:

Du kan også sende din henvendelse til vår postadresse:

Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø

Telefon:

Du kan kontakte oss på 75 53 15 00 (sentralbord).