Nasjonalfaglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Målet med retningslinjen er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge med mål om å nå de utsatte.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2020

– Det er så viktig å identifisere utsatte barn og unge som opplever risiko knyttet til oppvekstvillkår, skole, psykisk helse, rus, vold eller annet så tidlig som mulig. Da øker sjansen for å gi tilpasset hjelp og snu en negativ utvikling før problemene får satt seg, sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Tverrfaglighet er en nøkkel

Helsedirektoratet har koordinert arbeidet med å utarbeide retningslinjen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Retningslinjen tydeliggjør de ulike sektorenes ansvar for utsatte barn og unge samtidig som den legger vekt på betydningen av tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom sektorene.

– Det nytter ikke å sitte på hver sin tue og se fragmenter av barnets utfordringsbilde, sier Carlsen. – Noe av det viktigste med den nye retningslinjen er å sette ulike sektorer i stand til å jobbe sammen for å se hele barnet og avdekke sammensatte behov for støtte. 

Retningslinjen har 7 anbefalinger hvor:

  • 3 anbefalinger er knyttet til kommunens ansvar i tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge og deres foreldre.
  • 4 anbefalinger er knyttet til ansattes ansvar fra kunnskap til handling i arbeidet med utsatte barn og unge og deres foreldre.

Skal bidra hos ledelse og ansatte

Arbeidet har hatt en bredt sammensatt referansegruppe med representanter fra brukere, kommuner, kompetanse- og forskningsmiljøer for å sikre en god forankring av retningslinjen.

Retningslinjen gir anbefalinger om god praksis og bidrar til å styrke kvaliteten hos ledelse og ansatte i kommunen som jobber med barn og unge.

– Målsettingen er at retningslinjen blir et nyttig verktøy for kommunene i deres arbeid for tidlig oppdagelse, tverrfaglig oppfølging og helhetlig hjelp for utsatte barn og unge. Vi tror og håper at den hjelper de ansatte i kommunene i det spesielt viktige arbeidet de gjør, sier Carlsen.

Retningslinjen er vedlagt.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.