Ledige verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern i Nordland

Statsforvalteren har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å rekruttere og oppnevne medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

Publisert 05.12.2023

I Nordland er det tre kontrollkommisjoner for psykisk helsevern, KK Nordlandssykehuset Bodø, KK Nordlandssykehuset Lofoten/Vesterålen og KK Helgelandssykehuset. I tillegg er det en nasjonal kommisjon for personer dømt til tvungen omsorg.

«Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. I henhold til lovens § 6-1 tredje ledd oppnevnes kontrollkommisjonen av departementet, som også bestemmer hvilket område som skal være tillagt hver kommisjon. Helsedirektoratet har et ansvar for å følge opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig.

Statsforvalteren er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer. Videre skal statsforvalteren gi innstilling til Helsedirektoratet om hvordan fordelingen av institusjoner bør være mellom kommisjonene, som deretter fastsetter ansvarsområdet i henhold til psykisk helsevernforskriften § 43. Oppgavene knyttet til oppnevning og ansvarsområde er finansiert over statsforvalterens driftskapittel (kap.1510).»

Følgende verv lyses ut for oppnevningsperioden 01.01.2024 - 31.12.2027:

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.