Seremonien skal gi nye statsborgere anledning til å vise offentlig sin tilknytning til Norge. Den vil også gi lokalsamfunn og storsamfunn anledning til å ønske nye statsborgere velkommen. Det å skifte statsborgerskap er ofte et stort valg, og det tar tid å få norsk statsborgerskap. Det er et livsvalg som fortjener å bli markert.

Målgruppen for seremoniene er personer over 12 år som har fått innvilget norsk statsborgerskap. Det er frivillig for nye statsborgere om de ønsker å delta i seremonien. De som takker ja til å delta, skal avlegge et troskapsløfte og vil få en gavebok.