Retten til et trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Si fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte oss hos Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Statsforvalteren, skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Etter det skal vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.


PS. Du kan alltid kontakte oss hos Statsforvalteren hvis du lurer på noe. 

Vis mer

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!

 Gunn Skjerve

Gunn Skjerve

e-post: fmnogus (@) fylkesmannen.no

Tlf: 75 53 15 90

Nina Skille

e-post: niski (@) fylkesmannen.no

Tlf: 75 53 16 34

 

Anita Kristiansen

e-post: fmnoakr (@) fylkesmannen.no

Tlf: 75 53 15 99

Terje Dypfest

e-post: tedyp (@) fylkesmannen.no

Tlf: 75 53 15 92

 

Ole-Kristian Olsen

e-post: olkol (@) fylkesmannen.no

Tlf: 75 53 15 84

 

Nadia von Ahnen

e-post: navah (@) fylkesmannen.no

Tlf: 75 53 16 96

Viktig budskap fra Trine og Håkon:

 


Publisert 04.08.2021, Sist endret 18.08.2021

Statsforvalteren snakker om aktivitetsplikten

Hva betyr det at skolen har en plikt til å følge med? Hva kan gi oss mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt, og hva er det viktig å tenke på når vi undersøker en skolemiljøsak? Hør samtalen der du får gode råd fra våre fagpersoner om aktivitetsplikten.


Publisert 23.09.2020

Nulltoleranse for mobbing i barnehagen


Publisert 06.11.2019

Et godt barnehage- og skolemiljø

Utdanningsdirektoratet har laget en animasjonsfilm om voksnes plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak til alle barn har et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.


Publisert 01.03.2019

Regional samling Inkluderende barnehage- og skolemiljø pulje 3


Publisert 31.01.2019

Tiltak i skolemiljøsaker - ny nettressurs

Utdanningsdirektoratet har nå laget en ny nettressurs med eksempler på egnede tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing, mistrivsel og andre skolemiljøsaker.


Publisert 09.11.2018

Inkluderende barnehage- og skolemiljø - pulje 4

Ny pulje med kompetanseheving for skoler og barnehager i arbeidet med å skape og opprettholde trygge og gode barnehage- og skolemiljø.

 


Publisert 27.08.2018

Skolene må bli flinkere til å oppfylle aktivitetsplikten sin

I fire av fem saker som fylkesmennene har vurdert, oppfyller ikke skolene aktivitetsplikten sin. Det er uakseptabelt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.


Publisert 29.05.2018

Rettslig grunnlag for skolemiljøtiltak


Publisert 12.03.2018

Lokalt mobbeombud

Alle fylker er invitert til å delta i regjeringens nasjonale ordning med mobbeombud i alle fylker.


Publisert 27.02.2018

Regional samling - inkluderende barnehage- og skolemiljø

Som oppfølging av tredje samling i pulje 1, blir det regional samling i Bodø 19. april


Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.