Stor deltakelse på fagsamling for samisklærere

Nordland har i en årrekke hatt god økning i det samiske elevtallet. Stadig flere barn får et samisk språktilbud i barnehagen og ønsker å fortsette med dette på skolen. I begynnelsen av oktober arrangerte Fylkesmannen fagsamling der nesten samtlige av fylkets samisklærere deltok.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.10.2019 av Administrator

Kunnskapen om rettigheter til samiskopplæring er gjort mer kjent og stadig flere unge ønsker å lære samisk.

- Aldri har så mange fått samiskopplæring i barnehage, i skolen, på høgskoler og universitet og i voksenopplæringa som nå. Derfor er det vår klare oppfatning at samiske språk er i framgang, sier seniorrådgiver Kevin Johansen ved Oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen i Nordland har nasjonalt koordineringsansvar for sørsamisk og lulesamisk fjernundervisning i Norge.

Utviklingsprogram

Fylkesmannen deltar aktivt i en rekke utviklingsoppgaver for å styrke og utvikle samisk opplæring i Norge, blant annet rekrutteringsprosjektet for flere samisktalende lærere og mer effektiv språkopplæringsmetodikk, den såkalte Ulpan-metoden.

Fylkesmannen hadde invitert alle samisklærere i Nordland samt Sametinget til kompetanseheving og erfaringsutveksling til fagsamlingen i Bodø 3. og 4. oktober. Det er 25 samisklærere i fylket og nesten samtlige deltok på tiltaket.

Dele erfaringer

- Mange av fylkets samisklærere arbeidere mye aleine og har ikke alltid mulighet til faglige diskusjoner om sitt fag i arbeidshverdagen, derfor satte de stor pris på å kunne møtes og dele erfaringer samt å få mulighet til å styrke sin kompetanse, sier Johansen.

Det var flere spennende foredragsholdere på samlinga. Blant annet kurset Martin Giæver, kjent fra blant annet Dagsrevyen og Sommeråpent i NRK, deltakerne i hvordan lærerne skulle formidle sitt budskap på en best mulig måte til elevene.

Samisk fagsamling i Bodø

 

Samisk fagsamling i Bodø.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner