En hemmelig rettighet?

Fylkesmannen i Nordland er bekymret for om voksne med særlige behov får den opplæringen de trenger – og har rett til – for å mestre samfunnet og dagliglivet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.07.2019

Kronikk av: Sissel Movik, seniorrådgiver og Line Maruhn, seniorrådgiver, Oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland.

Retten til opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter har eksistert i mange år, og er hjemlet i opplæringsloven § 4A-2 andre ledd. I denne sammenheng betyr grunnleggende ferdigheter ADL-trening, grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter, motorisk trening og lignende.

Slik opplæring kan være aktuelt for voksne med eksempelvis psykisk utviklingshemming, autisme og ulike syndromer, eller for voksne som opplever funksjonstap etter sykdom eller ulykke.

Betydelig reduksjon

Tall Fylkesmannen har gjennomgått viser at det har vært en betydelig reduksjon i antall personer med vedtak om spesialundervisning for voksne i Nordland etter 2011.

Skoleåret 2010/11 var det registrert 152 vedtak om spesialundervisning for voksne i fylket; i 2018/2019 var tallet redusert til 61.

En av de største kommunene i Nordland, Bodø, hadde i 2010/11 nærmere seksti voksne med vedtak om spesialundervisning etter § 4A-2 andre ledd. Året etter var tallet redusert til 21.

Siden 2012 har det i Bodø maksimalt vært registrert ett vedtak i året; noen år har det ikke vært vedtak overhodet.

Økning i Rana

Bildet er heldigvis ikke utelukkende negativt. Noen av Nordlandskommunene viser motsatt tendens, med økning i antall vedtak. Rana har for eksempel hatt en jevn økning i antall vedtak om spesialundervisning for voksne fra 2010/11 og frem til i dag.

Hovedtendensen i Nordland som helhet er imidlertid nedgang i bruken av spesialundervisning for voksne. Dette er bakgrunnen for at vi stiller spørsmål ved om voksne med særlige behov får den opplæringen de trenger – og har rett til – for å mestre samfunnet og dagliglivet.

Kontakt din kommune

Dersom retten til opplæring skal være reell må kommunene informere innbyggerne om rettigheten. En gjennomgang av kommunenes nettsteder viser at det kan være vanskelig å finne informasjon om temaet, med mindre en vet helt eksakt hva en er ute etter.

Manglende informasjon kan bety at kommunene ikke selv har kjennskap til rettigheten. For potensielle elever er konsekvensen i verste fall redusert livskvalitet og økt avhengighet av andre for å klare daglige gjøremål – gjøremål de fleste av oss tar som en selvfølge.

Om du lurer på om du selv eller noen av dine nærmeste kan ha behov for slik opplæring: ta kontakt med kommunen din. Kommunen har veiledningsplikt og skal kunne fortelle deg om vilkårene, hvordan du søker og hva som skal til for å få prosessen i gang.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner