Rana kommune får tvangsmulkt - skole gjennomførte ikke tiltak for elev

Rana kommune pålegges tvangsmulkt på 50.000 kroner og bøter på 3.000 kroner per døgn av Fylkesmannen i Nordland fordi en skole ikke har gjennomført nok tiltak for å sikre en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.06.2019 av Administrator

Bøteleggingen er en av de første i landet etter at endringen i opplæringsloven § 9a om elevenes psykososiale miljø trådte i kraft høsten 2017.

– Dette er første gang vårt fylkesmannsembete fastsetter en tvangsmulkt etter denne lovendringen, sier utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen hos Fylkesmannen i Nordland.

Tvangsmulkt er et virkemiddel for å sikre framdrift i skolemiljøsaker slik at Fylkesmannens vedtak blir oppfylt.

Sikret ikke elevens rett

Fylkesmannen i Nordland konkluderte i mai i år med at den aktuelle skolen ikke hadde gjort det som vi med rimelighet kan forvente for å sikre elevens rett til et trygt og godt skolemiljø.

Ifølge vedtaket ble tvangsmulkt forhåndsvarslet som et virkemiddel dersom bestemte tiltak ikke var iverksatt innen de frister som ble satt.

– Det har vært løpende kontakt mellom Fylkesmannen og skoleeier siden høsten 2018, og vi har veiledet skolen og skoleeier underveis. Skolen har blitt forhåndsvarslet om de tiltak Fylkesmannen ville fastsette i sitt vedtak, og vi har gitt dem arbeidsro for å håndtere denne saken. Ved fristens utløp hadde skolen gjennomført 9 av 18 tiltak i Fylkesmannens vedtak. Tvangsmulkt er et siste virkemiddel for å sikre framdriften i saken, sier utdanningsdirektør Guri A. Iversen.

Beslutningen kan ikke påklages, ifølge opplæringsloven paragraf 9A-12. (link)

Alvorlig sak

Utdanningsdirektøren vil av hensyn til personvernet til den aktuelle eleven ikke gå detaljert inn på hvordan Rana-skolen har sviktet i tilretteleggingen for eleven på den aktuelle skolen.

– Dette er en alvorlig sak med store konsekvenser for elevens trygghet og trivsel i skolehverdagen. Vi har derfor forventet at skolen og skoleeier skulle ha brukt tiden til å gjennomføre Fylkesmannens tiltak på en bedre måte, sier utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.