Barndommen følger deg resten av livet

Dato:
10. april 2018 09.30 - 11. april 2018 15.30
Sted:
Scandic Ishavshotel i Tromsø
Arrangør:
Fylkesmennene i nord, RVTS, Bufdir og Sjumilssteget
Målgruppe:
Alle som jobber med eller for barn og unge (+ledere). Vi har alle et felles ansvar: Politikere, ansatte i offentlige etater/tjenester og ledere som har særlig ansvar for å legge til rette for god lokal praksis.

Vold, seksuelle overgrep og sakene i Tysfjord er tema på samarbeidskonferansen «Barndommen følger deg resten av livet». Hold av 10. og 11. april, du som jobber med eller for barn og unge.

Publisert 30.01.2018

10. april «Svikt og svik»

Åpning ved fylkesmann i Troms, Elisabeth Vik Aspaker

Barnevoldsutvalgets funn: Svikt og svik
ved Cecilia Dinardi, medlem av barnevoldsutvalget og advokat/partner i Advokatfirmaet Elden DA

Hilsen fra Tysfjord-sakenes første ansikt: Marion Anne Knutsen

Tysfjordprosjektet: Refleksjoner fra Politiet 
ved lensmann Aslak Finvik og visepolitimester Heidi Kløkstad, Nordland politidistrikt

Árran lulesamiske senters erfaringer: Arbeid med vanskelige historier
ved direktør Lars Magne Andreassen

Kulturelle forhold som gjør det ekstra vanskelig å fortelle om krenkelser
ved Elisabeth Gerhardsen, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, SANKS

Arbeid i prosjekt Jasska/Trygg i Tysfjord
ved prosjektleder Tor Erik Rønne

Paneldiskusjon: Hva kan vi lære av Tysfjord?

  • Lars Magne Andreassen, direktør ved Árran
  • Elisabeth Gerhardsen, psykologspesialist ved SANKS
  • Politiet
  • Tor Erik Rønne, prosjektleder i Jasska
  • Gro Berntsen, RVTS Nord

Leder av diskusjonen er Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys.


11. april «Nye verktøy og retningslinjer»

Barneombudets fagavdeling
ved seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt 

Presentasjon av nye verktøy og retningslinjer
ved Tove Bruusgaard, seksjonssjef for voldsforebygging, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Kroppskort – nytt forebyggende verktøy rettet mot barnehagebarn
ved rådgiver Venke Giske, Barnehuset i Tromsø og Jill-Heidi Antonsen ved Tusseladden barnehage på Kvaløysletta

Kompetanseheving og endringsarbeid: Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 
ved Marit Irene Woldstad, spesialist i klinisk voksenpsykologi ved RVTS Nord

TryggEst: Modell for forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep mot risikoutsatte voksne
ved John-Ingvard Kristiansen, seniorrådgiver i seksjon for likestilling og inkludering, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Nettkurset Vold og seksuelle overgrep mot barn
ved Jens Salomonsen, RVTS Nord + Siv Jane Andersen og Merete Mikalsen fra Nordkapp kommune

Prosjekt nytt institusjonstilbud: Opprettelse av tilbud med samtidig hjelp fra barnevern og psykisk helsehjelp
ved Olaf Jensen, prosjektleder Bufetat og Maria Margareta Rolandsen, avdelingsleder for psykisk helse- og rusklinikken på Nordlandssykehuset

Avslutning
ved Elin Hartvigsen, leder RVTS Nord


 

Det e tungt å ta tebake ein barndom som e tatt
For kvert mislykka forsøk, blir ein bare mer forlatt

(En skyfri himmel, Bjørn Eidsvåg)

 


 

Vi vil vite hva du synes om konferansen.

Takk for at du svarer på evalueringsskjemaet vårt.

 


Vil du lære mer om barnekonvensjonen
- barns menneskerettigheter?

 

Høgskolen VID tilbyr nettbasert enkeltemne som gir innføring i verdiene, forankringen og grunnprinsippene for Barnekonvensjonen. Kurset består av 10 nettleksjoner høst 2018. Ler mer her.


 

Vold og seksuelle overgrep er alvorlig for alle som rammes. Svært mange har aldri fortalt noen om det som har skjedd dem. Andre har fortalt sin historie lenge etter hendelsene fordi de ikke har hatt tillit til noen å fortelle det til. Andre har fortalt sin historie uten å bli trodd eller opplevd at ingen tok ansvar for å undersøke dette nærmere.

Offentlige myndigheter har ikke tatt denne problematikken på tilstrekkelig alvor. Dette kan både bero på kunnskapsmangel eller på usikkerhet om hvordan man skal håndtere dette lokalt.  Eksemplene er mange. Ett av dem er det som har skjedd i Tysfjord. Her har svært mange barn over mange år har blitt rammet av overgrep. Sakene i Tysfjord kan likevel, med alle sine feil og mangler, gi oss viktig lærdom.

Det kan være en rekke lignende saker i andre lokalsamfunn som forties eller som ikke blir fulgt opp. Dette skal vi bidra til å bryte! Denne konferansen er vårt bidrag til å belyse utfordringene og samtidig presentere nye arbeidsformer som kan øke vår evne til å forebygge, til å håndtere mistanker og til å arbeide faglig og målbevisst med saker som kommer opp. 

Dato:
10. april 2018 09.30 - 11. april 2018 15.30
Sted:
Scandic Ishavshotel i Tromsø
Arrangør:
Fylkesmennene i nord, RVTS, Bufdir og Sjumilssteget
Målgruppe:
Alle som jobber med eller for barn og unge (+ledere). Vi har alle et felles ansvar: Politikere, ansatte i offentlige etater/tjenester og ledere som har særlig ansvar for å legge til rette for god lokal praksis.

Se stream av konferansen

Se alle foredrag fra konferansen her.

Se også Sjumilsstegets facebookside med relevant innhold før, under og etter konferansen.

Kontakt oss gjerne

Marianne Sandbu Ryeng
RVTS Nord
marianne.sandbu.ryeng@unn.no
77 75 43 63

Eivind Pedersen
Fylkesmannen i Troms
fmtrepe@fylkesmannen.no
77 64 20 54

Rita-Alise Porsanger-Moen
Fylkesmannen i Finnmark
fmfiapm@fylkesmannen.no
78 95 03 38

Merete Troli
Fylkesmannen i Nordland
fmnomtr@fylkesmannen.no
75 53 15 47

Samarbeidskonferanse

RVTS Nord, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Nordland, med ansvarlige for Sjumilssteget og Vårres unga vårres framtid (Sjumilssteget i Nordland), samarbeider om konferansen. 

Konferansens andre dag er i nært samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets avslutningskonferanse for regjeringens tiltaksplan 2014-17, En god barndom varer livet ut