Produksjonstilskot i jordbruket – del 1

Søknadsfrist:
15. mars 2022 23:59
Målgruppe:
Føretak med husdyr- og planteproduksjon
Ansvarlig:
Kommunen
Hvem kan søke:
Føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon

Føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon kan søkje om produksjonstilskot og avløysartilskot ved ferie og fritid.

Publisert 04.02.2022

Søknadsomgangen 2022 har to registreringar. I del 1 er det berre dyretal som blir registrert. I del 2 blir det også registrert areal, beiting, avløysarutgifter, sal av frukt og grønt.

Del 1 har 1. mars som registreringsdato (teljedato) og 15. mars som søknadsfrist. Det vil vere mulig å levere søknad inntil 14 dager etter søknadsfristen, men med eit trekk på 1000 kr pr. dag etter søknadsfristen. I same 14-dagersperiode vil det også vere mulig å foreta endringar i allereie innsendt søknad.

Del 2 har søknadsfrist i oktober. Kommunane behandler søknadene, og utbetaling vil skje i februar 2023.

Søknadsfrist:
15. mars 2022 23:59
Målgruppe:
Føretak med husdyr- og planteproduksjon
Ansvarlig:
Kommunen
Hvem kan søke:
Føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon

Kontaktpersoner