Rettleiar for behandling av dispensasjonssaker

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har i samråd med Møre og Romsdal fylkeskommune og regionale statsetatar utarbeidd ein rettleiar for behandling av dispensasjonar etter kapittel 19 i plan- og bygningslova.

Publisert 25.05.2022

Målet med rettleiaren

er å få ein meir einsarta praksis mellom kommunane i saksbehandlinga, og redusere talet på dispensasjonssaker.

Rettleiaren består av ein juridisk del og ein praktisk del

Den juridiske delen gir generell rettleiing for alle typar dispensasjonar etter kapittel 19, og tar føre seg vilkåra i lova som må vere oppfylte for å gje dispensasjon. Den praktiske delen omhandlar krav til saksbehandlinga og saksopplysningar.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.