Tilskot til ulike naturforvaltingstiltak 2023

Frist for å søkje om statlege tilskot til naturforvaltingstiltak er 15. januar 2023 for dei fleste av tilskotsordningane. Søknad sendast inn via Miljødirektoratets søknadssenter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.12.2022

Ordningane som Statsforvaltaren tildeler tilskot på omfattar tiltak for:

  • trua naturtypar
  • trua artar
  • verdifulle kulturlandskap
  • ville pollinerande insekt
  • vilttiltak
  • fisketiltak
  • framande artar

Miljødirektoratets søknadssenter ligg oversikt over tilskotsordningane med informasjon om kva typar tiltak dei omfattar og målgruppene for ordningane. Her kan du registrere deg som søkar og finne informasjon om søknadsprosedyren. Rapportering av tiltak det er gitt tilskot til skal også skje gjennom søknadssenteret.

Kontaktpersonar

Kontaktperson for trua naturtypar, pollinerande insekt, verdifulle kulturlandskap og trua artar:

Marita Fjelle, 71 25 84 61, mafje@statsforvalteren.no.

 

Kontaktperson for vilttiltak:

Andreas Granli, 71 25 84 27, ansgr@statsforvalteren.no.

 

Kontaktperson for fisketiltak:

Geir Moen, 71 25 84 71, fmmrgemo@statsforvalteren.no.

 

Kontaktperson for framande artar:

Ola Betten, 71 25 84 76, fmmrolbe@statsforvalteren.no.