Fylkesnytt nr 1/2020 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om samling i nettverk for berekraftige bygg. 

Publisert 12.03.2020