Fylkesnytt nr 1/2019 frå Møre og Romsdal

Les om merkevarebygging på MR-mat 2019, utfordringar med fornying av skog, ny metode for forvaltningskontrollar i kommunane og - kanskje kan meir bruk av tre i bygningar ha positiv verknad på helsa vår.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.05.2019

Hovudtema under MR-mat 2019 var merkevarebygging

Det er tydeleg auke i skogplantinga, men vi heng likevel etter. Det er store utfordringar fordi barkebiller drep nyplanta gran. Det er likevel lys i tunnellen.

Kan kommunane få betre utbytte og større læringseffekt av nye måtar i fylkesmannen sin måte å utøve forvaltningskontrollen på? 

Kan trematerialar ha ein positiv verknad på helsa vår. Tredrivaren i Møre og Romsdal ønskjer å finne ut av dette. Saman med viktige forskningsmiljø skal dette undersøkast. Les meir om prosjektet.

Les meir om desse tema i Fylkesnytt frå Møre og Romsdal på Regjeringen.no