Personer med utviklingshemming som utøver skadelig seksuell atferd – hva gjør vi?

Dato:
29. februar 2024 09.30 - 15.30
Sted:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Statens Barnehus i Ålesund og Spesialisert habilitering, Helse Møre og Romsdal
Målgruppe:
Alle som yter bistand til personer med utviklingshemming, studenter, pårørende, skoler og alle interesserte.
Påmeldingsfrist:
30. august 2023 22.00

Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Statens Barnehus i Ålesund og Spesialisert habilitering, Helse Møre og Romsdal inviterer til fagdag.

Publisert 01.08.2023

Vi har tidligere arrangert fagdag om avdekking og håndtering ved mistanke om seksuelle overgrep (2018) og om seksuelle overgrep på nett (2021). Denne gangen har vi fokus på hvordan man følger opp personer med utviklingshemming som står i fare for eller har begått seksuelle overgrep.

Personer med utviklingshemming er særlig sårbare for å bli utsatt for seksuelle overgrep. Mange av disse begås av andre med utviklingshemming. Studier av personer som har begått overgrep, viser en betydelig andel med kognitive vansker.

Personer med utviklingshemning som utøver skadelig seksuell atferd, er en gruppe med stort behov for oppfølging og behandling.

Vi har invitert Atle Austad, spesialist i klinisk sexologi NACS, som vil si noe om hvordan porno og fetisjer kan være både til glede og besvær.

På fagdagen får du også innsikt i hvordan politi og Barnehus arbeider i straffesaker der mistenkte er særlig sårbar.

Statsforvalteren presenterer hvordan vi kan anvende tvang og makt etter Lov om helse og omsorgstjenester kap. 9 for å begrense uønsket seksuell atferd.

Spesialisert habilitering forteller om sine erfaringer og hvordan de jobber med skadelig seksuell atferd hos pasienter.

Kontaktperson: Solrun Stedje Gurigard - Solrun.stedje.gurigard@helse-mr.no

Kursavgift: 950,- inkl. lunsjbuffe, kaffe/te og pausemat

Påmelding: https://www.deltager.no/event/420880/#init

Dato:
29. februar 2024 09.30 - 15.30
Sted:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Statens Barnehus i Ålesund og Spesialisert habilitering, Helse Møre og Romsdal
Målgruppe:
Alle som yter bistand til personer med utviklingshemming, studenter, pårørende, skoler og alle interesserte.
Påmeldingsfrist:
30. august 2023 22.00