Digital nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid i Møre og Romsdal

Dato:
10. september 2021 09.00 - 11.45
Sted:
Teams
Arrangør:
NAPHA - Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
•Ansatte og leiar i dei kommunale rus- og psykisk helsetnestene                                 •Ansatte i NAV                                                   •Brukere i tenestene og brukeorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
6. september 2021 23.59

Verdiar og brukarinnvolvering i praksis

Publisert 23.06.2021

Brukarinvolvering er eit utviklingsområde i rus- og psykisk helsetenesta og eit satsingsområde for Statsforvaltaren og kompetansemiljøa. Difor invitere vi til eit inspirasjonsseminar kring temaet.

Føredragshaldarane kjem frå ulike plassar i landet og vi vil får høyre kring temaet frå ulike ståplassar.

  • Solveig Kjus, medforskar og erfaringsformidlar, tek utgangspunkt i sine eigne erfaringar med alvorlege psykiske vanskar og sine møte med ansette og ulike teneste
  • Anne Birgitte Eikhorm, psykologspesialist og førstelektor i psykologi. Ho har jobba tett på med implementeringa av tilbakemeldingsverktøy i Kristiansand kommune og vil fortelje om korleis dei har jobba med å få til ein tilbakemeldingskultur
  • Marthe Løkken, helsepedagog og prosjektleiar. Ho har jobba som prosjektleiar for eit utviklingsarbeide i Lillehammer kor dei har jobba med å auke brukarinvolering på systemnivå

Tid: 10. september, kl. 0900 - 1145

Stad: Teams (oppkoblingslenke vert tilsendt etter endt påmeldingsfrist)

Påmelding:  Det er elektronisk påmelding innan 6. september 2021.  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 85 11.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
10. september 2021 09.00 - 11.45
Sted:
Teams
Arrangør:
NAPHA - Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
•Ansatte og leiar i dei kommunale rus- og psykisk helsetnestene                                 •Ansatte i NAV                                                   •Brukere i tenestene og brukeorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
6. september 2021 23.59