Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tidlegare tilsynskalender

Her finn du den tidlegare tilsynskalenderen for Møre og Romsdal. Denne var gjeldande fram til 31.12.2019. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 13.01.2020