Kompetansepakke om inkluderande praksis

Målet med denne kompetansepakka er å oppnå ein meir inkluderande praksis og ein kultur for mangfald.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.11.2022

Kompetansepakka er gratis og opent for alle de som arbeider med barn og elevar – anten det er i barnehagen, SFO, grunnskulen, vidaregåande skule eller i PP-tenesta.

Inkluderande praksis har fire modular:

- Inkluderande praksis
- Kultur for mangfald
- Tidleg innsats og gode overgangar
- Tilpasse og tilretteleggje