Krigen i Ukraina

Ukraina. Illustrasjon: www.pixabay.com
Ukraina. Illustrasjon: www.pixabay.com

Urolege tider fører til mange spørsmål. Her har vi samla nokre av dei mest sentrale kjeldene til oppdatert informasjon om den spente situasjonen i Europa – og korleis dette kan påverke oss. 

Publisert 25.03.2022, Sist endra 05.04.2022

Regjeringa

Her finn du Regjeringa si oversikt over aktuelle saker om Ukraina og Russland etter den økte spenninga mellom dei landene og det russiske angrepet på Ukraina 24. februar 2022.

Angrepet  på Ukraina - spørsmål og svar. Her finn du Regjeringa sine svar på ofte stilte spørsmål rundt Russlands angrep på Ukraina og håndteringa i Norge. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB

DSB vil i kraft av sitt samordningsansvar sende ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet vil gå via statsforvalterne til kommunene som er den primære målgruppen.

Flyktningsituasjonen - nyhetsbrev til kommunene

Utlendingsdirektoratet - UDI

Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for flyktningar frå Ukraina.

Informasjon til kommunar, myndigheiter og andre samfunnsaktørar om mottak og bosetting av flyktningar.

Politiet

Her finn du informasjon frå politiet i samband med situasjonen i Ukraina.

IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDI om bosetting

UDIR - Utdanningsdirektoratet

Hvordan skal skoler og barnehager ta imot barn som har flyktet fra krigen i Ukraina? Og hvordan påvirker denne krigen andre barn i norske barnehager og skoler? 

Korleis snakke med born og unge om krig og frykt

Bufdir

Informasjon om Ukraina-krisen til privatpersoner, kommuner, statsforvaltere og andre offentlige aktører fra Bufdir.

NAV

Krigen i Ukraina og ytelser fra NAV - Krigen i Ukraina fører til usikkerhet og endrede livssituasjoner for mange. Det er mulig å få hjelp fra NAV for personer som er i en nødssituasjon.

Mattilsynet

Krigen i Ukraina får konsekvenser på flere av Mattilsynets ansvarsområder. På denne siden finner informasjon og råd om kjæledyr, mat, drikkevann, eksport, import og atomberedskap.

DSA - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

DSA om Ukraina – atomsikkerhet og -beredskap

Jodtabletter ved atomulykker

Helsedirektoratet

Her er Helsedirektorates samleside med informasjon om Ukraina-krisen til kommuner, statsforvaltere og andre offentlige aktører.

NSM - Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Digital beredskap for verksemder og privatpersonar.

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er en viktig aktør i arbeidet med å gjøre samfunnet sikkert, både i det daglige og når det skjer uønskede hendelser.

Statsforvaltaren

Statsforvaltarens oppgåver

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.