Fagsamling særlovane i landbruket

Dato:
16. november 2021 10:00 - 15:30
Stad:
Scandic Alexandra Molde
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Landbrukstilsette i kommunane og andre interesserte

Invitasjon til fagsamling særlovane i landbruket

Publisert 24.09.2021

Landbruksavdelinga hos Statsforvaltaren inviterer landbrukstilsette i kommunane og andre interesserte til å delta på årets fagsamling om særlovane i landbruket

Tid: 16. november 2021

Stad: Scandic Alexandra Molde

Kostnad: Statsforvaltaren dekker dagpakke med lunsj for dei påmeldte.

Spørsmål knytt til program eller fagtema kan sendast på e-post til fmmrgufy@statsforvalteren.no

Ny påmeldingsfrist:  Det er elektronisk bindande påmelding seinast 31. oktober 2021.  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 85 11.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
16. november 2021 10:00 - 15:30
Stad:
Scandic Alexandra Molde
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Landbrukstilsette i kommunane og andre interesserte