Søknad om endring av løyve for Vartdal Gjenvinning AS avd Ålesund

Høyringsfrist:
18. mars 2024 23:59

Vartdal Gjenvinning AS søker om endringar i løyve som gjeld kasserte kjøretøy og ordinært avfall for avdelinga som ligg i Bingsa industriområde i Ålesund.

Publisert 19.02.2024

Søknaden gjeld auke i mengde årleg mottak av jern. Dette vil føre til auke i mengde jern som blir klippa og auka trafikk til og frå anlegget. Det er også søkt om utvida driftstid i anlegget.

Søknaden finn du i lenka til høgre.

Vi ber om at eventuelle merknadar blir sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde eller sfmrpost@statsforvalteren.no før 18. mars 2024.

Kontaktperson: Guro Gjenstad, 71 25 84 29, guro.gjenstad@statsforvalteren.no.

 

Høyringsfrist:
18. mars 2024 23:59