Webinar 14. februar 2023

Vi innviterer til webinar med aktuell informasjon frå Statsforvaltaren innanfor områda barnehage, barnevern og skule.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.01.2023

Tid:                    
Tysdag 14. februar 2023, kl. 1200 – 1400

Webinar

Målgruppe: Kommuneleiing, barnehagemyndigheit, barnevernleiarar, skulefagleg ansvarlege, barnehage- og skuleeigarar, Andre aktuelle aktørar som t.d. UH, KS

Sett av tida - meir detaljert informasjon kjem her på nettsida vår.