Jordvernkonferansen 2019 Vestfold og Telemark – «Matjord vokser ikke på trær»

Dato:
5. desember 2019 09.30 - 15.30
Sted:
Ælvespeilet, Porsgrunn
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i samarbeid med Jordvernforeningen i Vestfold
Målgruppe:
Politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunene, samt offentlige og private planleggere, landbruks- og miljøforvaltningen i kommunene og andre med interesse for jordvern. Alle er velkomne.

Jordvernkonferansen arrangeres 5. desember 2019 på Ælvespeilet i Porsgrunn. Dette er FNs jorddag.

Publisert 25.10.2019

Konferansen er et oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet til landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og gjøres i samarbeid med Jordvernforeningen i Vestfold.

Matjord er en begrenset ressurs. Omkring 3% av Norges landareal er dyrka mark. Jordvernet omhandler matsikkerhet, verdiskaping, ivaretakelse av miljø- og kulturverdier, folkehelse, landskapsopplevelser og identitet.

Jordvernet er sentralt i et internasjonalt miljø- og klimabilde. Kunnskap og bevissthet om jorda, forvaltning og bruk av denne er derfor viktig i den øvrige samfunnsplanleggingen i fylket og kommunene.

Dagen vil gi temaet faglig påfyll av dyktige innledere, økt bevissthet og muligheter for videre refleksjon!

Konferansen er kostnadsfri og inkluderer lunsj. Påmelding kreves. Begrenset antall plasser.

Vi oppfordrer til å reise kollektivt da Ælvespeilet ligger nær
knutepunkt for tog og buss eller organisere samkjøring!

 

Påmeldingsfrist: Fredag 29. november kl 12.00 2019.

Dato:
5. desember 2019 09.30 - 15.30
Sted:
Ælvespeilet, Porsgrunn
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i samarbeid med Jordvernforeningen i Vestfold
Målgruppe:
Politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunene, samt offentlige og private planleggere, landbruks- og miljøforvaltningen i kommunene og andre med interesse for jordvern. Alle er velkomne.

Dokumenter