Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Innlandet - 100 spørsmål og svar

Hvor mye kan du om Innlandet? Her presenterer vi fire quizer med 25 spørsmål i hver. Svarene ligger vedlagt på hver side. Klikk på hver av de fire bildene nedenfor for å komme til 25 nye spørsmål!

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 10.10.2019

Mange av svarene ligger i reportasjene fra da fylkesmann Knut Storberget var på tur i Innlandet. Les mer om kommuneturen på denne siden.

Kontaktpersoner