Postjournal

Alle dokumenter føres i en offentlig postjournal slik at den som ønsker det, kan få en oversikt over dem. Offentleglova gir innsynsrett i det offentlige innholdet i et dokument.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 15.07.2022

Vår offentlige journal er tilgjengelig på nettstedet eInnsyn. Kronologisk søk på Statsforvalteren i Innlandet, alle dokument, finner du her (det nyeste dokumentet ligger øverst).

eInnsyn har endret brukergrensesnittet etter at skjermdumpen nedenfor ble hentet, men løsningen har omtrent samme innhold fortsatt:

Skjermbilde fra Einnsyn med felt-forklaringer

Unntak fra offentlig journal

Enkeltsaker innenfor områdene separasjon og skilsmisse, fritt rettsråd, førerkort og fri saksførsel utgjør mange tusen dokumenter årlig ved vårt embete.

For å gjøre journalen mer oversiktlig og lettere å jobbe med, har vi valgt å utelate disse fra den offentlige journalen. Dersom du ønsker tilgang til offentlig journal for disse saksområdene, kontakt oss på sfinpost@statsforvalteren.no.

Hvem kan be om innsyn? 

Alle har rett til å be om innsyn i et dokument som er mottatt hos statsforvalteren. Dette kan være privatpersoner, journalister eller ansatte ved kommunale og offentlige etater. I de aller fleste tilfeller inneholder ikke dokumentene noen taushetsbelagte opplysninger slik at den som har bedt om innsyn, vil få dokumentet.

Der hvor dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysinger, kan saksbehandler hos statsforvalteren gjøre en av to ting:

  1. Gi delvis innsyn i dokumentet – dette betyr at taushetsbelagt informasjon blir sladdet/fjernet og dokumentet blir sendt til den som har bedt om innsyn.
  2. Gi avslag på innsyn i dokumentet – dette skjer hvis sladding/fjerning av informasjon gjør at dokumentet ikke gir noen mening lenger, en vesentlig del av dokumentet har blitt sladdet/fjernet. Da vil ikke den som har bedt om innsyn, få dokumentet.