Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Ledige stillinger

Hvis det er ledige stillinger hos Statsforvalteren i Innlandet, ligger de listet opp nedenfor.

Publisert 01.01.2021