Historikk

Statsforvalteren som institusjon har røtter tilbake til 1600-tallet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 16.08.2021

Etter innføringen av eneveldet i Danmark-Norge, ble Norge inndelt i fire stifts- eller hovedamt og åtte mindre ”underliggende” amt. De fire hovedamtene var Akershus, Kristiansand, Bergen og Trondheim. I resten av foreningstiden skjedde en oppsplitting i flere amt. Mer om denne historien kan du lese i denne kortfatta historien om statsforvalteren.

Opplandene ble skilt fra Akershus i 1757. I 1781 ble Opplandene delt i Kristians amt og Hedemarkens amt. 238 år etter, i 2019, ble fylkesmennene igjen slått sammen til ett embete: Fylkesmannen i Innlandet. I 2021 fikk vi igjen nytt navn: Statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets og sentraladministrasjonens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp.

Statsforvalteren skal med dette som utgangspunkt virke til gagn og beste for fylket og ta de initiativ som finnes påkrevd.

 
Periode Hedmark Periode Oppland
1781-1789 Ditlev von Pentz 1781-1811 Christian Sommerfeldt
1789-1802 Andreas Høye    
1802-1804 Nicolay De Thygeson    
1804-1816 Claus Bendeke 1811-1821 Ole Hannibal Sommerfeldt
1817-1821 Lauritz Weidemann    
1821-1849 Fredrik H.J. Heidmann 1821-1851 Lauritz Weidemann
1849-1856 August Chr. Manthey 1851-1854 Hans Tostrup
    1854-1859 Johan Christian Collett
1856-1890 Ludvig R. Kyhn 1859-1869 Christian Jensen
    1869-1878 Hans Thomas Meinich
    1878-1900 Jan Greve Skjoldborg
1890-1897 Oscar Mørch    
1898-1915 Gregers Winther W. Gram 1900-1908 Peter Theodor Holst
    1908-1933 Sigurd Lambrechts
1916-1926 Torvald Løchen    
1926-1935 Knud Øyen 1933-1948 Alfred Ihlen
    1948-1961 Hans Julius Gabrielsen
1935-1953 Monsen Nordanger    
1954-1966 Alf Frydenberg 1961-1976 Nils Kristoffer Handal
1966-1979 Erling Anger 1976-1981 Thorstein Treholt
1979-1981 Anfinn Lund    
1981-1994 Odvar Nordli 1981-2002 Knut Korsæth
1994-1996 Kjell Borgen    
1997-2018 Sigbjørn Johnsen 2002-2014 Kristin Hille Valla
    2015-2018 Christl Kvam
2018- Knut Storberget

Tidslinje - sammenslåingen av embetene i Hedmark og Oppland

10.03.2017: Kongen i statsråd vedtar ny struktur for fylkesmannsembetene. Embetene i Oppland og Hedmark skal slås sammen. Stillingene som fylkesmann i de nye embetene lyses ut.

21.06.2017: Regjeringen vedtar at det nye embetet skal lokaliseres på Lillehammer, men med en av embetets avdelinger lokalisert til Hamar. Knut Storberget utnevnes til fylkesmann.  

07.09.2018: Kongen i statsråd vedtar at navnet på det nye fylkesmannsembetet skal være Fylkesmannen i Innlandet.

01.01.2019: Embetet etableres. Det er da gått 238 år siden fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland bl­­e etablert ved at Oplandenes amt ble delt i Kristians amt (senere Oppland fylke) og Hedemarken amt (Hedmark fylke).

17.09.2019: Embetets enheter samlokaliseres i Hamar og Lillehammer. Ledelsen er samlet i Lillehammer.

01.01.2021: Embetet får nytt, kjønnsnøytralt navn: Statsforvalteren i Innlandet.