Meklingen fortsetter for E6-planen i Lillehammer

Lillehammer kommune og Statsforvalteren ble i går enige i mekling om jordvern knytta til E6-planen. Meklingen om NVEs (Norges vassdrags- og energidirektorat) gjenstående innsigelser fortsetter om tre uker for å finne løsninger i Hovemoen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.09.2022

Statsforvalterens gjenstående innsigelse på jordvern førte fram. Denne var knyttet til ivaretakelse av dyrka jord på Boleng. Dermed har ca. 40 innsigelser fra statlige og regionale myndigheter i E6-saken i Lillehammer ført fram så langt.

NVE er en annen part i meklingen rundt ny E6 på strekningen Roterud-Storhove. NVE og kommunen ble på torsdagens møte enige om å fortsette en dialog som også inkluderer Statnett. Dermed fortsetter meklingen på en nytt møte den 23. september. NVE og Lillehammer kommune vil i mellomtiden fortsette samtalene om løsninger i Hovemoen. Mekler oppfordrer til aktiv og konstruktiv dialog om mulige løsninger frem til neste meklingsmøte.

Innsigelsene fra NVE opprettholdes fram til nytt møte. Uenigheten gjelder båndleggingssonen som skal sikre areal for eksisterende energianlegg og en eventuell framtidig transformatorstasjon i Hovemoen.

Kontaktpersoner