Høring av besøksstrategi Åkersvika naturreservat

Høringsfrist:
10. august 2021 23.59
Bilde inn mot Svartelvdeltaet i Åkersvika naturreservat.
Bilde inn mot Svartelvdeltaet i Åkersvika naturreservat. Foto: Erica Neby.

Nå kan du gi innspill til besøksstrategien for Åkersvika naturreservat. Fristen er 10. august 2021.

Publisert 18.06.2021

Åkersvika naturreservat er et verdifullt turområde for lokalbefolkningen rundt reservatet i Hamar og i Stange kommuner. Det er et område som har stort naturmangfold, mange besøkspunkter og et bra stinett. Derfor er det viktig å ha en besøksstrategi for reservatet, for å sikre at de besøkende kan få en god opplevelse av reservatet samtidig som ingen naturverdier blir negativt påvirket av ferdselen.

Forvaltningsplanen for Åkersvika naturreservat ble godkjent i 2020. Besøksstrategien skal være et vedlegg til forvaltningsplanen. Siden Åkersvika naturreservat er et Ramsarområde, skal Miljødirektoratet godkjenne besøksstrategien.

Besøksstrategien er nå på høring frem til 10. august 2021, og du finner den under Dokumenter på denne siden. Den er også sendt ut til relevante myndigheter, kommuner, interesseorganisasjoner og grunneiere i og i nærheten av reservatet. Eventuelle innspill kan sendes til sfinpost@statsforvalteren.no

Høringsfrist:
10. august 2021 23.59