Høring - TINE Meieriet Tretten søker om utvidede produksjonsrammer

Høringsfrist:
27. august 2021 23.59
Foto: skjermdump fra TINEs nettside.

TINE Meieriet Tretten har hatt en økende produksjon de siste årene og søker om utvidede produksjonsrammer i tillatelsen etter forurensningsloven. De ser ikke behov for endringer i utslippsgrensene.

Publisert 05.08.2021

Gjeldende utslippstillatelse ble gitt 31. mars 2017. TINE søker om følgende utvidelse av produksjonsrammen:

  Gjeldende utslippstillatelse
(tonn/år)
Ønsket ramme
(tonn/år)
Smelteost 1 400  2 500 
Grøter og desserter 18 500  22 400 
Honning 100  100 
SUM 20 000  25 000 

 

Meieriet mottar standardisert melk fra fortrinnsvis TINE Meieriet Frya, til produksjonen av grøt. For smelteostproduksjon benyttes ost fra andre anlegg i TINE rundt om i Norge. Melkeforbruket til grøt ligger i dag på ca. 15 725 tonn per år, mens melkeforbruket til grøt med ønsket ramme vil ligge på ca. 19 040 tonn per år.

TINE Meieriet Tretten mener at omsøkte økning i produksjonen ikke medfører behov for endring i utslippsbegrensningene. Meieriet har et eget forrenseanlegg og utslippet renses videre i kommunalt avløpsrenseanlegg. En direkte overføring av avløpsvannet fra Tretten til Lillehammer renseanlegg er for tiden under vurdering og utprøving.

Vi har sendt søknaden til Øyer kommune og Lillehammer kommune og bedt om uttalelse innen 27. august 2021. Andre kan også sende innspill og kommentarer til søknaden innen samme frist.

Høringsuttalelser kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Statsforvalteren i Innlandet på e-post til sfinpost@statsforvalteren.no, eller per post til Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter er lagt ut til høyre på denne sida.