Høring - TWI Eiendom AS søker om vaskeanlegg for forurensede jordmasser

Høringsfrist:
9. februar 2021 23.59

TWI Eiendom AS søker om å etablere et vaskeanlegg for forurensede jordmasser i en eksisterende bygning på Disenå, Sør-Odal kommune.

Publisert 20.01.2021

I anlegget på Disenå vil jordmassene bli vasket og sortert, før det leveres til gjenbruk. Anlegget blir designet for mottak av minst 350 000 tonn jordmasser i året.

I søknaden antas det å være null utslipp til vann fra anlegget, minimalt med støv og støyutslippet vil være under grenseverdien på 50 dB hos naboene ifølge det vedlagte støysonekartet utarbeidet av Multiconsult AS. Det er også beskrevet tiltak som kan redusere støynivåene og anlegget ønsker driftstid mellom kl. 07:00 og 19:00 på hverdager.

Vaskevannet blir tilbakeført i anlegget, slik at det ikke slippes ut. For å redusere støvemisjon ved innmating av tørre jordmasser vil vaskeanlegget utstyres med sprinkleranlegg og det vil bli etablert målestasjoner for støvnedfall i hensyn til naboene.

Det blir også nevnt i søknaden at det skal vurderes nærmere om det kan forekomme vibrasjoner og TWI Eiendom AS vil bygge og fundamentere anlegget slik at vibrasjoner kan unngås.
TWI Eiendom AS vurderer jernbanetransport for jordmassene til og fra anlegget, men i mellomtiden vil det benyttes lastebiler. Antall nødvendige kjøretøyer er beregnet til 46-47 stykker med en kjørehastighet på 30 km/t til og fra anlegget.

For mer informasjon, se vedlagt søknad med vedlegg fra TWI Eiendom AS.

Figur. Området hvor anlegget skal etableres. Skjermbilde fra Norgeskart.no

 

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen 9. februar 2021 på e-post:

  • sfinpost@statsforvalteren.no, 
  • eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter kan leses til høyre på denne sida og de er også lagt ut til gjennomsyn hos Sør-Odal kommune.