Høring - forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner

Høringsfrist:
15. desember 2020 23.59

Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune legger med dette ut «Forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Innlandet» til offentlig høring. Fylkesmannen ønsker skriftlig tilbakemelding innen 15. desember 2020.

Publisert 05.11.2020

Fylkesmannen i Innlandet har sammen med Innlandet fylkeskommune satt i gang en revisjon av forskrift for fiske i Storsjøen og dens ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Hedmark. Bakgrunnen for revisjonene er todelt. KLD har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å iverksette fiskereguleringstiltak for å beskytte storaurebestander i Norge, i tillegg har Fylkesmannen i Innlandet mottatt en henvendelse fra Rendalen kommune med ønske om en revisjon av forskriften.

I arbeidet med revisjonen har det fram til nå vært ett møte den 3. juni der fiskeforeninger, grunneiere, kommunene og andre berørte organisasjoner fikk mulighet til å komme med innspill til forskriften. I tillegg har det vært en skriftlig uformell innspillsrunde.

Innspillene er gått gjennom, og vi har utarbeidet et utkast til ny forskrift. Denne sendes nå ut til en høring, og innspill sendes til fminpost@fylkesmannen.no  innen 15. desember 2020.

Høringsfrist:
15. desember 2020 23.59