Ny ordning for naturskadeerstatning

Ved årsskifte trådte den nye loven om naturskadeerstatning i kraft. Det er blant annet gjort endringer i måten skadelidte søker om erstatning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.01.2017

Fram til nå har de som har fått skade på eiendom kontaktet lensmannen. Lensmannen har hjulpet med å taksere skade og søke om naturskadeerstatning. Fra 1.1.2017 skal den som har blitt utsatt for skade selv søke via et elektronsik søknadsskjema. Målet er å få en mer effektiv prosess, større grad av likebehandling og gi den skadelidte større eierskap til hele søknadsprosessen.

Hva betyr endringene i praksis?

Dekningsområdet er i all hovedsak det samme som før og skadetyper som blir dekket er også de samme. Den største endringen er at det har blitt innført et elektronisk søknadsskjema der det er den enkeltes ansvar å søke om erstatning. Skaden må dokumenteres med beskrivelse, bilde og kart over skadene. Søknaden skal også inneholde informasjon om kostnaden ved reperasjon.

Lensmannen har ikke lenger en rolle som lokal representant og kontaktpunkt i behandlingen av naturskadesaker. Det er nå Landbruksdirektoratet som forvalter hele ordningen, fra søknad til vedtak og eventuell erstatningsutbetaling.

Verden mest omfattende erstatningsordning

I 1961 ble naturskadeloven vedtatt. Samtidig ble Statens naturskadefond med styre og administarsjon opprettet. Dermed ble en fast ordning etablert, med rett til erstatning for skadelidte.

Naturskadeordningen i Norge er unik i global sammenheng. Ingen andre land har en like omfattende erstatningsordning for naturskader. Statens naturskadeordning og naturskadeforsikring dekker til sammen nærmest alle skader på grunn og byggverk.

For ytterligere informasjon følg linken til Statens naturskadeordning.