Avslag på søknad om unntak fra forurensningsforskriften § 30-8

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknaden fra TT Anlegg AS om å sprenge etter kl. 16 ved Jåbekk og Strømsvika i Lindesnes kommune. Vi gir avslag på søknaden.

Publisert 12.06.2023

TT Anlegg AS søkte i 2022 om unntak fra forurensningsforskriften § 30-8 som fastsetter at sprengninger i forbindelse med pukkverksdriften kan gjennomføres mellom kl. 07 00 og kl. 16 00 mandag til fredag. Bedriften søkte om å kunne sprenge 1-2 salver i uka etter kl. 16 på gnr./bnr. 27/1, 29/12, 29/25 og 29/27 i Lindesnes kommune.

Etter en samlet vurdering har vi gitt avslag på søknaden. Hjemmelen for avslaget er forurensningsforskriften § 30-13, jf. § 41-4.

Du kan lese vår begrunnelse for avslaget i vedtaket som ligger til høyre på denne siden.