Tilskudd til skogbruksplan med miljøregistreringer innvilget

Felles prosjekt for skogeiere i Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og gamle Lyngdal kommuner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2020

Fylkesmannen i Agder har innvilget statstilskudd til skogbruksplanprosjektet i Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og gamle Lyngdal kommuner. Skogbruksplanene i disse kommunen er 15–25 år gamle, og det er igangsatt et felles prosjekt for å få laget nye skogbruksplaner i denne regionen. (Skogeierne i gamle Audnedal kommune inngår ikke i dette i takstprosjektet. Grunnen er avgrensningen i grunnlagsdataene som brukes til å lage skogbruksplanene.)

Dette er en region med en del mindre skogeiendommer, og derfor har Fylkesmannen innvilget 60 % statstilskudd til de som bestiller skogbruksplan. For de skogeierne som ikke har en miljøplan fra før, er det innvilget 50 % tilskudd ved bestilling.

Lenke til bestillingsskjema for skogbruksplan i prosjektet hos AT skog