BU-prisen til Størdal gård i Tvedestrand

Sveiung Hovstad i Innovasjon Norge delte ut prisen til Britt Elisabeth og Øyvind Fossdal på Størdal gård 7. november 2023. Foto: Hans Bach-Evensen / Statsforvalteren i Agder.

Innovasjon Norge tildeler den regionale bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Agder til matprodusenten på Dypvåg.

Publisert 07.11.2023

Innovasjon Norge skriver følgende i sin pressemelding:

Britt Elisabeth og Øyvind Fossdal driver landbruk med både svinehold og sau, og på Størdal Gård har de siden 2021 drevet videreforedling av kjøtt, servering i egne lokaler og catering og salg i egen gårdsbutikk. Alle kjøttvarene kommer fra egne dyr som ales opp til ønsket størrelse.

– Vi setter stor pris på å bli verdsatt med en slik viktig utmerkelse. Siden vi fortsatt er i en ekspanderende fase, er dette gledelig både økonomisk og med tanke på videre markedsføring, sier prisvinnerne.

– Vi er veldig takknemlige for våre ansatte og gjester som til syvende og sist er både meningen og målet med det vi gjør.

- Et godt eksempel

Regiondirektør for Agder i Innovasjon Norge, Sveinung Hovstad, mener prisen er svært fortjent:

– Størdal Gård er en klar vinner av årets BU-pris i Agder. Gården har med utgangspunkt i tradisjonell landbruksdrift over tid utviklet seg til en allsidig bedrift med kjøttproduksjon, videreforedling, gårdsbutikk og servering i egne attraktive lokaler. Arbeidsplassene er blitt mange og lønnsomheten er god. Størdal Gård lever opp til prisens intensjoner og er et godt eksempel på bedriftsutvikling i praksis.

Bidrar til et godt nærmiljø

Prisvinnerne har skapt flere arbeidsplasser, og totalt jobber det nå 16 personer i bedriften, hvor 14 av dem er kvinner. De fleste av dem jobber deltid, men det er likevel 6 årsverk på gården.

Prisvinnerne har gitt en rekke ungdommer mulighet til å prøve seg i arbeidslivet mens de fortsatt går på skolen. Britts kompetanse innen matutvikling deles ofte med andre i regionen, noe som skaper et godt nettverk og samarbeidsklima. På denne måten blir det flere produkter både i butikk og i servering.

Servering og foredling foregår i en driftsbygning fra midten av 1800-tallet. Det er få igjen av denne typen som tidligere var så vanlig på Agder. De har fått kulturmidler til istandsettingen, og bygningen framstår nå flottere enn noen gang. Øyvinds bror, Bjørn Fossdal, har vært sentral i arbeidet med å få anlegget i god stand. Nå har de møte- og selskapslokaler som blir flittig benyttet til alt fra bryllup til begravelser.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner.