Tilskuddssatser og frister

Tilskuddssatser til tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog for 2022 er nå fastsatt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.01.2022

Tilskuddsatsene for 2022

  • Gjødsling av skog: 50 %
  • Tettere planting ved nyplanting: 60 %
  • Suppleringsplanting: 30 %

Tilskuddssatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen og forventet aktivitet. Dersom søknadsmengden blir større enn tildelingen, kan satsene bli redusert. Det vil i tilfelle mest sannsynlig kunne skje i siste søknadsomgang (25. november).

Søknadsomganger og -frister:

  • Gjødsling av skog: 15. september
  • Tettere planting ved nyplanting: 1. september og 25. november
  • Suppleringsplanting: 1. september og 25. november

For seint innkomne søknader vil ikke bli tildelt tilskudd.

Forvaltning, forutsetninger og vilkår for ordningen:

  • Ordningen forvaltes av kommunene i tråd med reglene i NMSK-forskriften.
  • Faglige råd, forutsetninger og vilkår for tilskuddet er ikke endret fra tidligere år.

Statsforvalteren i Agder anbefaler skogeierne og kommunene om å benytte ordningene aktivt!

Lenke til mer informasjon om ordningene på Landbruksdirektoratets nettsider