Tilsyn med kommunens tilbud til barn med psykiske vansker

Fylkesmannens tilsyn viser at Tvedestrand kommune må få på plass bedre samhandling for å ivareta barn med psykiske vansker 7–12 år.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.02.2019

Tilsynet med temaet "Oppfølging og samhandling rundt barn med psykiske vansker 7-12 år" ble gjennomført med Tvedestrand kommune i desember 2018. Se lenke til rapport i menyen til høyre. 

Følgende lovbrudd ble avdekket ved tilsynet:

«Kommunen sikrer ikke at det i alle saker legges til rette for systematisk samhandling rundt barn og unge 7 – 12 år med psykiske vansker. Manglende samhandling kan føre til manglende faglig forsvarlighet i tjenestene.»

Tilsvarende tilsyn ble gjennomført med Arendal kommune i 2016. Fylkesmannen planlegger ytterligere to tilsyn i inneværende år. Da er det Flekkefjord og Farsund kommuner som står for tur.

Fylkesmannen har hatt fokus på helsetjenestene i kommunen, men har også vært opptatt av om det legges til rette for samhandling med andre instanser i kommunen som skole, PPT, barnevern for å sikre denne gruppa gode tjenester.