Samling for turnusveiledere for fysioterapeuter

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold inviterer alle veiledere for turnuskandidater i fysioterapi til samling 13. og 14. juni i Kragerø.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.05.2017

Vi vil ta for oss temaer om veilederrollen, veiledertilnærming og verktøy, om etiske dilemmaer og informasjon fra Fylkesmannen. Det vil også komme en representant fra Høgskolen i Oslo og Akershus og vi håper også på en representant fra Helsedirektoratet. Se vedlagte program.

Vi holder på fra kl. 10 dag 1 til etter lunsj dag 2. Fylkesmennene i de respektive fylkene betaler reise og opphold.

Hvis du er veileder eller skal bli, for en turnuskandidat i en av disse fylkene, i kommune- eller spesialisthelsetjenesten, vennligst meld deg på ved å fylle ut opplysninger under. Er det faglig grunner for at det er nødvendig med påmelding for to veiledere fra et arbeidssted, vennligst ta kontakt. Det er nødvendig at en fyller ut om en er ny eller «gammel» veileder, av hensyn til hvilket opplegg vi lager.

Påmeldingsskjema:

 

Kontaktpersoner

Dokumenter