Kontaktinformasjon til Koordinerende enheter i Agder

Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Publisert 05.05.2021

Forskrift om habilitering og rehabilitering gir koordinerende enhet ansvaret for å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Agder fylkes oversikt over koordinerende enheter per mai 2021 i høyremeny